تربیت فرزند در قرآن

زمانی که در منزل هستید، باید جو را طوری درست کنید که هر یک از اعضاي خانواده بتوانند به طور آزادانه راجع به موضوعات مورد نظر خود بحث کنند. با فرزند خود در مورد رفتار برابر با پسران و دختران و احترام به دختران و زنان صحبت کنید. فراموش نکنید که در فرایند یادگیری دست شویی کردن حتماً کودک را تشویق کنید و وقتی که عملکرد موفقیت آمیزی دارد به او جایزه بدهید. برای این که یادگیری دست شویی کردن موفقیت آمیز باشد، کودک شما باید آماده باشد. ارتباط عاطفی با فرزند موجب میشود که وی با والدین خویش صمیمی باشد، به آنان اعتماد کند و آنان را پناهگاه خویش در بحران های زندگی بداند. اجبار و تحمیل اگر پیاپی باشد، مثل امر و نهی پیدرپی، شخصیت متربی را خرد میکند و از وی انسانی بیاراده و بینشاط میسازد. اگر کار انجام نمیشود یعنی دولتیها نخواستند. بهتر است در این مرحله از رشد کودک به او اجازه بدهید که از پس این مسئولیت بربیاید و این کار را انجام دهد.

ویژگی اصلی یک روانشناس کودک خوب این است که مراقبت از کودکان و صحبت کردن با آنها را دوست داشته باشد و قادر به برقراری ارتباط خوب و صمیمانهای با کودکان باشد. یکی از آنها گرانتر و زیباتر بود و دیگری ارزانتر بود اما زیبایی اولی را هم نداشت. زیرا یکی از خطرات تحقیر شخصیت ابتلا به دام انحرافات جنسی است. همچنین قواعد بینالمللی موجود در این حوزه نیز بر این موضوعات تأکید دارد؛ بنابراین کانون اصلاح و تربیت بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مسئول در مرحله پاسخگویی به نوجوانان معارض با قانون، مجری اهداف رشدمدارانه نظام عدالت کیفری اطفال است؛ زیرا بنیان نظام مذکور که هدف اصلی و اولیه خود را حمایت و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون میداند، برگرفته از آموزههای پیشگیری رشدمدار بوده و جز در این حوزه، توجیهی برای تشکیل یک نظام دادرسی افتراقی متناسب با کودکان و نوجوانان نمیتوان یافت. احتمالاً به عنوان والدین یک کودک سه ساله، این جمله را زیاد شنیده اید: «بگذار خودم انجامش دهم.» یکی از کارهایی که او علاقه دارد خودش به تنهایی انجام دهد، لباس پوشیدن است. اگر کودک شما اصرار دارد که خودش غذا بخورد و نخود فرنگی ها و هویج ها را به این سو و آن سو پرتاب می کند، بدانید که جای درستی قرار گرفته.

ممکن است در این فرایند گاهی خودش را کثیف کند که کاملاً عادی است، اما اگر این اتفاق زیاد افتاد یا متوجه شدید که علاقه ای به نشستن روی لگن ندارد، می توانید مدتی به او استراحت بدهید. اگر فرزند شما به راحتی هر چیزی را نمی خورد، به او بگویید که باید خوراکی های داخل بشقابش را مزه مزه کند نه این که غذا را پس بزند. بیشتر کودکان سه ساله می توانند با یک قاشق یا چنگال غذا بخورند و از فنجان چیزی بنوشند. کودکان سه ساله تمایل دارند که در کنار دیگران بازی کنند نه با دیگران. کودکان سه ساله شدیداً کنجکاو هستند، تمایل دارند که کارها را به تنهایی انجام بدهند و در این سن علاقه به مستقل شدن افزایش پیدا می کند. علاوه بر این، با افزایش میزان سن پدر احتمال ابتلا کودک به بیماری اوتیسم تقویت می گردد. کودک شما باید پیامدهای رفتار خود را بشناسد( قانون علت و معلول). فرزند را برای اجتماع ی فردا بهتر آماده می کند و موجب میشود تا کودکان بتوانند ابتکارات خلاقیتهای و بالاخره لیاقت خود را بروز دهند . این کارگاهها معمولا برای گروه سنی کم و چهار تا دوازده ماه توسط کارشناس موسیقی و متخصص آموزش موسیقی کودک، در پلتفرم زوم برگزار میشود.

هفت سال سوم هم میشود دستیارت. طبیعتگرایی بعدها تبدیل به یک رویکرد عمده در تعلیم و تربیت شد و هنوز هم به شکلهای گوناگون ادامه دارد. خانوادههایی هم هستند که برای برحذر داشتن کوکان خود از انجام کارهای بد یا شیطنت به آنها هدیه میدهند، ترسی که در این مورد وجود دارد این است که کودک نسبت به دریافت جایزه بعد از هر کار خوب و یا دوری از هر کار بد منتظر دریافت هدیه و جایزه بماند و به نوعی یک رفتار شرطی در او به جود آید. 5. به کودکان برای همکاری فرصت دهید؛ و در صورت انجام دستور از آنها تشکر کنید. به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه زندگی و مسکن و تغذیه آنها حاصل نمیشود، مهمتر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است. شرایطی را برای کودک فراهم کنید تا در کلاس های مختلف استعدادهایش را کشف کند، مهارت های مهم و مورد نیاز را یاد بگیرد، از نظر جسمی انعطاف پذیر و قوی بشود و در کنار دوستانش از زندگی لذت ببرد. پیوستن به گروه های والدین و صحبت کردن با پدر و مادرهای با تجربه را مورد توجه قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید