تربیت فرزندان به عهده کیست؟

اعمال محدودیت درجهت تربیت کارساز است و تنبیه سالم تنبیهی است درجهت فهم یک حقیقت که در شخصیت فرزند مهم است که باید از روش های درست و منطقی استفاده کرد تا نتیجهی درستی دریافت شود. 6. تنبیه های منطقی برای کودک در نظر داشته باشید . تربیت پسر به دلیل اینکه ممکن است پسران ارتباط سختتری با والدین برقرار کنند کمی متفاوت تر از دختران خواهد بود تربیت نوزاد پسر نیز با توجه به اینکه پسران دارای سیکل رشدی متفاوت تری نسبت به دختران هستند متفاوت خواهد بود اما با انجام کارهایی از قبیل شنونده خوبی بودن، کم تر نصیحت کردن، تخریب نکردن و اطمینان داشتن، خشونت و تنبیه کم تر، به دست آوردن آگاهی درخصوص رشد کودک پسر در برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی تلاش کنند، تربیت بهتری حاصل می شود. تنبیه به یک فرآیند اشاره دارد. تربیت جنسیتی فرزندان مسئله بسیار مهمی است که والدین باید به آن توجه کنند و بخشی از فرآیند فرزندپروری خود را به تربیت جنسی اختصاص دهند. البته لازم به ذکر است که این نکات، نکاتی کلی و بسیار مهم در بحث تربیتی چه درمورد پسر و چه درمورد دختر است و باید قابل توجه والدین قرار بگیرد.

پسرها معمولا به دلایل بیولوژیکی اکثرا شیطنت بیشتر و کارهای خطرناک بیشتری نسبت به دخترها انجام می دهند و معمولا از استقلال و آزادی بیشتر نیز برخوردارند و با توجه به خانواده معمولا با جامعه بیشتر سر و کار دارند و از آنجا که حرف پدر مادر را گوش ندادن و لجبازی کردن در اکثر آنان دیده می شود بنابراین تربیت آنان نیز باید با توجه به این خصوصیات شکل بگیرد. اعتماد به نفس درکودک این سنی که تازه پا به عرصه ی اجتماع و روابط اجتماعی گذاشته از مهم ترین موارد است و والدین باید اهمیت این موضوع را به فرزندشان که قرار است در جامعه باشد آموزش دهند بنابراین آنان باید با تشویق کردن و ارزشمند شمردن کودک، تحقیر نکردن، پرهیز ازخشونت و رابطه ی خشونت آمیز،کمک به بیان هرچه بیشتر احساسات و دغدغه ها، و عکس العمل درست نشان دادن در مقابل مشکلات و کارهای اشتباه و راهنمایی کردن در ازای تحقیر و فریاد زدن به افزایش اعتماد به نفس و ایجاد رابطهی هرچه صمیمی تر با فرزند خود تلاش کنند. مقصود از آزادی کودک در این مرحله این نیست که والدینِ کودک او را برای هر نوع بازی آزاد بگذارند، حتّی بازیهایی که برای جسم و روح او مضّر باشد؛ بلکه باید با ایجاد تنوّع و کنترل بازیها در جهت رشد جسمی و روحی کودک گام برداشته شود و از بازیهای خشن، مخرّب و آزار دهنده جلوگیری بهعمل آید.

همهی کارهای فرزند خود را انجام ندهید به او مسئولیت واگذار کنید چه در اجتماع و چه درخصوص کارهای شخصی و همینطور با الگوی مناسبی بودن در اجتماع رفتار درست و برقراری رابطه، بدست آوردن هویت و جایگاه اجتماعی را به او آموزش دهید. هر کدام چهقدر از وقت خود را صرف نیازهای شخصی خود میکنید؟ هر کودکی استعدادها و تواناییهای منحصر به فردی دارد. شك نيست كه هر سني مقتضايي براي خودش دارد و بايد طبق آن برنامه ريزي كرد. اطمینان حاصل کنید که هرچند متوجه شده است که از او انتظار دارید که دفعهی بعد بهتر رفتار کند، اما در هر حال، حتی با وجود این اشتباه دوستش دارید و همیشه دوستش خواهید داشت. از همه مهمتر باید به خاطر بسپارید که نمره بالا عاملی نیست که برای موفقیت به یک دانشآموز ممتاز انگیزه میدهد ـ این سائق فطری و درونی او است که او را تشویق به یادگیری میکند. بر این اساس، والدین باید از همان ابتداى کودکى به تأدیب و تهذیب نفس کودک اهتمام ورزند و او را از همنشینى با دوستان نامناسب و نیز تنپرورى و رفاه بیش از حد و توجه به زخارف دنیوى بازدارند، بلکه توجه فرزند خود را به معنویات و امر دین جلب کنند.

اگر فرزندتان در دسته هوش میانفردی قرار میگیرد، یعنی در سازگاری و ارتباط با دیگران توانمند و باهوش است، به او کمک کنید که دایره واژگانش را با نسبت دادن صفات به افرادی مانند دوستان، خویشاوندان و شخصیتهای تاریخی گسترش دهد. مرور و بازنگری منش پیامبر بزرگوار اسلام نشان میدهد که آن حضرت برای احترام گذاردن و شخصیت دادن به فرزندان و کودکان از شیوههای خاصی بهره میگرفتند. با الگوی مناسب بودن، احترام گذاشتن به خواستهها، علایق و تصمیمات فرزندان، همدلیکردن و بیان احساسات و برقراری یک رابطهی صمیمی و سالم، همدلی و احترام را به فرزندانتان بیاموزید و به آنان کمک کنید تا احساسات خود را بیان کنند و درمورد هیجانات خود صحبت کنند و حرف زدن را بهجای دعوا کردن و دادزدن یا کتککاری انتخاب کنند. مردانی که یادبگیرند احساسات و خواستههای دیگران را درک کنند و بهآنان احترام بگذارند، قادر به همدلی و بیان احساسات خود باشند مردان بسیار موفقی در زندگی و روابط خود هستند. تربیت کودک از جمله وظایف مهم والدین در خانواده است درنتیجه میزان آگاهی پدر و مادر از روش های تربیت فرزند بسیار حائز اهمیت است . تربیت فرزند پسر در ۱۰ قدم!

دیدگاهتان را بنویسید